“Fisksätra Tätast i Nacka” – Kan teknologi förena generationer lokalt? — Stockholm, live streaming

Date/Time
Date(s) - 08/05/2021
4:00 pm - 6:00 pm


Vi arbetar med olika digitala teknologiska format i frågeställningar kring lokalsamhällets betydelse i skapandet av identitet. Våra metoder bidrar till att utvidga kunskapsfältet och nyfikenheten inom tankar kring folkbildning. Genom att använda digitala tillvägagångssätt & verktyg som tex 3D- skrivare, laserskärare, CAD, m.m. så sänker vi trösklarna för människor att mötas över generationer men även tillgängligheten till den digitala tekniken. Formaten vi arbetar med kan appliceras på många olika sätt och i olika processer. T.ex. i sammanhang där man har behov av att stärka ett område och skapa platsbundna relationer, stärka egenmakten, demokratin och utveckla organisationer och samhällen.

Det “levande labbet” består av ett antal workshops och diskussioner. Vi undersöker platsens betydelse (placemaking) i skapandet av identitet och samhörighet. I denna workshop möts olika generationer för att dela sina olika kunskaper och erfarenheter om sin bostadsort. Detta gör vi utifrån deltagarnas egna förutsättningar. Vi använder olika digitala metoder som i ett bildande syfte underlättar skapandet av relationer och förståelse emellan deltagarna och till platsen.

Aktiviteterna under European Bildung Day den 8e maj som streamas via Facebook Live https://www.facebook.com/events/319710542906736 är uppdelade i två delar :

Del 1. 16.00-17.00. Sammanfattande samtal med de 6 personer som deltagit i processen kring frågeställningen att gemensamt skapa platsidentitet i Fisksätra. Åhörare kan titta och lyssna.

Del 2. 17.00-18.00. Öppet online-samtal.  Åhörare är välkomna att delta i diskussionen.

I det senare öppna online-samtalet finns möjlighet för åhörare att ställa frågor kring hur vi jobbade i detta område kring denna universella fråga samt utbyta erfarenheter och idéer. Det vänder sig till alla som är intresserade av:

  • Aktivt platsskapande (placemaking)
  • Samspelet mellan människa, bildning, plats och teknologins nya möjligheter
  • Digital litteracitet
  • Intergenerationellt kunskapsutbyte
  • Kreativa samskapade metoder
  • Deltagarkultur
  • Social innovation

Deltagare:

Deltagarna i projektet består av tre grupper om två personer i varje ålderskategori: 65+, 20-40, 8-18. Syftet med att ha en liten grupp är att det är enklare att genomföra och dokumentera workshopen. Dessa tre grupper skall reflektera kring och enas om en person som de bäst tycker representerar Fisksätra. För att skapa engagemang med närmiljön ska de gemensamt sedan virtuellt tillverka en byst på denna person med hjälp av Photogrammetry och sedan placera den på den plats som de tycker är Fisksätras viktigaste.

Tanken är att åldersgrupperna får reflektera kring ordet “Tätast”. Vad betyder ordet när man kopplar det till det lokala området Fisksätra och kommunen Nacka?  Hur tänker man om området man bor i relaterat till identitet? Vilka personer ses som viktiga för området? Vi vill även se hur man tänker och resonerar kring den digitala teknik som vi i workshopen kommer använda. Kan man med hjälp av teknikens nya möjligheter öka känslan av att man kan påverka en plats?

I samarbete med:

Charlotte Oster ordförande www.folklab.nu.
Morgan Karlsson verksamhetschef samt LG Nilsson ordförande för www.fisksätrafolketshus.se.
Mouadh Jeddi ansvarig Folk Lab Fisksätra.
Erika Tanos innovationsantropolog och vice ordförande www.nordicbildung.org
Morgan Fredriksson www.nagoon.se ansvarar för Spatial computing.
Esther Ericsson aktiverar deltagarna att jobba med Photogrammetry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Thanks for submitting your comment!