Fra folkeopplysning via dannelse til bildung; er bildung folkeopplysningens 3.0? — Oslo online

Date/Time
Date(s) - 08/05/2021
3:00 pm - 4:00 pm


Seminaret vil drøfte folkeopplysningens status og stilling i Norge og Norden i dag, og vurdere om det «nye» konseptet Bildung kan reetablere folkeopplysningen og sette den inn i en samtidig sammenheng. Hvor står for eksempel folkeopplysningens merkevarer i Norden i dag, representert ved studieringen (the study circle) og folkehøgskolene (the boarding folk high schools)? Hvilke trekk fra folkeopplysningens historiske grunnstamme kan vi fortsatt finne igjen i dagens folkehøgskoler og studieringer – og i den populære, folkelig baserte voksenopplæringen.

Presentasjoner ved Arild Mikkelsen og Øyvind Brandt, begge mangeårige ledere i norsk folkehøgskole, og andre medlemmer av Phronesis SA. Seminaret ledes av Sturla Bjerkaker.

Where does the event take place?: Online fra Oslo
Language of the event: Norsk/Norwegian
Full name of the main organizer: Sturla Bjerkaker
Please sign up by sending an email to: sturlabjerkaker@gmail.com
Name of the organization: Phronesis SA
Link to the organizer: http://www.bjerkakerlearninglab.no,
http://www.phronesis-sa.no
Participation is: Free of charge

 

See the full European Bildung Day program here: https://europeanbildung.net/ebd2021/

Photo by Eirik Skarstein on Unsplash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Thanks for submitting your comment!